Engineeringnet.be - 18/08/2014

Grote ingenieursenquête ontkracht clichés over generaties.. (Engineeringnet.be - 18/08/2014)

Uit de grote ingenieursenquête blijkt dat de 'generatie Y' helemaal geen jobhoppers zijn en dat 'babyboomers' alles behalve zitten te wachten op hun pensioen. Zo denkt 60% van de bevraagde jongeren de komende vijf jaar aan de slag te blijven bij zijn huidige werkgever en ook meer dan de helft van de bevraagde babyboomers wil actief blijven tijdens het pensioen, dat ze niet voor hun 65ste willen aanvangen. Beide generaties geven aan dat hun job complexer is geworden en meer tijd vraagt dan drie jaar geleden. Lees meer