Op deze webpagina vindt u activiteiten, studiedagen, workshops, artikelen verschenen in de pers,... ook van andere partners en zusterorganisaties.

Volg ons op twitter via #generatiebril.