Waarden en normen

Waarden en normen

1 u.
12-30
team
Waarden en normen, generatiekenmerken, kernwaarden

Doel

Deze module verschaft inzicht in gemeenschappelijke waarden overheen de generaties. Er wordt eveneens gewerkt rond de verschillende interactiestijlen van generaties in het hanteren van de waarden. Deze workshop kan eventueel ook gehanteerd worden om bepaalde spanningen in teams te ontmijnen door inzicht te verhogen in de gemeenschappelijkheid van doelstellingen.

Voor wie?

 • Deze module is bedoeld voor medewerkers of teams binnen één organisatie.
 • De module kan door de lijnmanager/leidinggevende of coach begeleid worden.
 • Er is bij de deelnemers geen voorkennis van generatiekenmerken noodzakelijk. De workshop kan uitgevoerd worden in hands-on en productie-omgevingen.

Materiaal

 • Een tekst of lijst met de kernwaarden van de organisatie.
 • Ofwel gebruik je kaartjes met universele waarden (respect, eerlijkheid, rechtvaardigheid, duurzaamheid, vrijheid, integriteit …) bijvoorbeeld de kaartjes uit het waardenspel van Hein Siebers – www.waardenspel.nl. Men kan ook specifiek gebruik maken van waarden uit het boek “De collega’s werken thuis” van Frank Van Wassenhove:
 1. Zelfontplooiing,
 2. Solidariteit,
 3. Vertrouwen,
 4. Resultaatgerichtheid,
 5. Respect.
 • Een andere mogelijkheid is om alle deelnemers plenair te laten brainstormen over belangrijke waarden in de job/organisatie
 • Bij uitbreiding kan deze oefening ook met de kerntaken van een bepaalde functie op voorwaarde dat alle aanwezigen eenzelfde functie hebben.
 • Stiften en flipoverpapier

Voorbereiding


Verloop

Start met een indeling van de deelnemers in generatiegroepen (Generaties volgens Becker), voor de nabespreking is een plenaire opstelling noodzakelijk.

STAP 1:

 • deel de kaartjes uit of geef de opdracht om te brainstormen rond waarden die men belangrijk vindt op het werk.
 • Bij een groot aantal waarden(kaartjes), bijvoorbeeld in het geval dat het waardenspel gebruikt wordt, laat je eerst de deelnemers waarden sorteren naar belangrijkheid voor hun werkcontext.

STAP 2: verduidelijking en communicatie van de waarden binnen de generatie:

 • Laat per groep de waarden op een flipchart schrijven. Deze kunnen aangevuld worden met enkele steekwoorden die situaties of gedrag beschrijven op basis van de vragen in stap 3

STAP 3: verdieping en discussie binnen de generatiegroepen over deze waarden aan de hand van enkele richtvragen die luidop worden gesteld of geprojecteerd:

 • Hoe herken je die waarden op het werk?
 • Hoe zie je dat iemand die waarde belangrijk vindt op het werk?
 • Wat is handelen naar die waarde? Wat juist niet?
 • Hoe belangrijk vind je dit? Eventueel de waarden laten rangschikken (via cijfers 1 tot …)
 • Ken je situaties waarbij die waarden in het geding kwamen? Dit kan eventueel naar aanleiding van een verhaal of een conflicterende situatie waar ze van gehoord hebben.

STAP 4: uitwisseling tussen de generaties.

 • Alle generaties wisselen uit hoe ze deze waarden in praktijken op het werk uiten aan de hand van de steekwoorden. Nodig hen uit om uitgebreid te vertellen en te verduidelijken.

STAP 5: Laat je deelnemers terug in de generatiegroep nadenken over de wijze waarop generaties met deze waarden omgaan (dit kan zowel in grote groep of per generatie)

 • Welke zijn de verschillen bij de andere generaties m.b.t. tot het uiten van waarden?
 • Wat is het belang van deze waarde voor de andere generaties?
 • Wat verwacht je dat de andere generaties opnemen met betrekking tot deze waarde?
 • Op welke manier is dat verschillend met de wijze waarop jij met waarden omgaat
 • Waarom?
 • Hoe kun je deze verschillen benutten op sterktes?

Nabespreking

 • Welke inzichten heeft deze workshop opgeleverd ten aanzien van generatieverschillen?
 • Wat zijn mogelijkheden om meer vanuit de krachten van de verschillende generaties de werken?

Meer weten?

Het project WISE