Generaties en hun formatieve jaren

Generaties en hun formatieve jaren

60'
16 of meer
team
generatie-indeling, formatieve jaren

Doel

Deze workshop geeft deelnemers op basis van  maatschappelijke en culturele aspecten uit hun jeugdjaren essentiële inzichten met betrekking tot het ontstaan van generatieverschillen.
Onze ervaring leert dat ‘Generaties en hun formatieve jaren’  in teams de positieve energie en verbindende  effecten teweegbrengt, waardoor die uitermate geschikt is om spanningen te ontmijnen.
Deze workshop kan ter inleiding voorafgaan aan uitleg over generaties of andere workshops.

Voor wie?

Geschikt voor alle soorten teams, organisaties en groepen uit verschillende generaties,  ook wanneer deelnemers elkaar niet kennen. De begeleiding kan zowel door een lijnmanager/leidinggevende of coach gebeuren.

Materiaal

 • Een lokaal in  caféopstelling met tafeltjes van 4 à 6 personen.
 • Viltstiften.
 • 4 flappen of grote bladen
 • Presentatie: Generaties en hun formatieve jaren

tafelruiters

PPT - Generaties en hun formatieve jaren

Voorbereiding

 


Verloop

De groep deelnemers wordt ingedeeld in generaties (1 per tafel) aan de hand  van  de indeling van Becker.
De deelnemers krijgen per tafel een viltstift en een flap.

Toon de dia met de televisie. 
Het is de bedoeling dat de groepen antwoorden in steekwoorden op de flap schrijven op basis van volgende vragen:

 In de periode tussen je 15e en 25e levensjaar:

 • Naar welke tv-programma’s keek je?
 • Wat was je favoriete muziekgroep?
 • Hoe was de tijdsgeest op vlak van…
  • historische gebeurtenissen,
  • opvoeding (ook omgang met ouders),
  • studeren (studiekeuze),
  • uitgaan,
  • werken (werk zoeken),
  • eten,
  • kleding,
  • winkelen, … ?
 • Bij uitbreiding kunnen volgende vragen gesteld worden:
  • Wat was je favoriete spelletje als kind?
  • Welke liedjes zorgen ervoor dat je gaat dansen?

Moedig uitwisseling en discussies aan door verdiepende vragen te stellen aan de afzonderlijke tafels: hoe was dat dan precies? Waarom, wanneer, met wie …

Nabespreking

 • Meestal is het voor Generatie Y moeilijk om iets te vertellen.  Hoe dit komt lees je in Leren door de bril van een andere generatie
 • Laat per generatie op basis van de steekwoorden vertellen wat er uit de gedeelde verhalen naar voor kwam.
 • Start met Generatie Y (1985-2000) en eindig met de Babyboomgeneratie (1940-1955)
 • Laat hen de periode situeren en aantal kenmerken van de tijdsgeest
 • Je kan ook één thema nemen (bijvoorbeeld studeren of studiekeuze) en achtereenvolgens aan iedere tafel vragen hoe dat was in hun jeugdjaren
 • Koppel deze vaststellingen aan het belang en invloed van de  ‘formatieve jaren’ op de vorming van een generatie.
 • Indien enthousiasme en interesse aanwezig is, laat onderlinge interactie tussen groepen vrij gebeuren.

Meer weten?