Generatie GPS

Generatie GPS

3 u
max 15 deelnemers
HR
Brainstorm, generaties, HR

Doel

 • Vanuit een generatiebril kijken naar het huidige HR-beleid.
 • Ideeën genereren die het HR-beleid generatiesensitiever maken.
 • Inzicht verwerven in hoe de verschillende generaties op de werkvloer invulling geven aan de verschillende HR-thema’s.
 • Het huidige HR-beleid optimaliseren tot een gedifferentieerd en generatiesensitief HR- en organisatiebeleid om medewerkers duurzaam en optimaal inzetbaar te houden.
 • Uitwerken van een drietal projectfiches waarmee concreet aan de slag kan gegaan worden in de organisatie.

Geschikt voor alle medewerkers die de uitoefening van hun functie in contact komen met de uitvoering van het HR-beleid.

Voorbereiding

 • Als voortraject op deze generatie GPS is het aangewezen een  generatiescan te doen binnen de eigen organisatie. Op die manier verkrijgt men de verdeling over de verschillende generaties en kunnen er zo generatiegroepen samengesteld worden per generatie GPS brainstormtafel.
 • Online bestellen van GPS brainstormkit via: http://www.flandersdc.be/gps/bestellen
 • Klaarzetten lokaal:
 1. Schik de tafels zodanig dat deze een ronde vormt waar 12 mensen ( 6 duo’s) kunnen aanzitten
 2. Leg het GPS spelbord op de tafel
 3. Zet de HR-themabordjes op het spelbord
 4. Voorzie voor elk deelnemer een exemplaar van de beschrijving van de HR-thema’s, zie beschrijving HR- thema’s

Materiaal

Duur

Maximum 145 minuten. Er zijn 3 rondes voorzien in deze brainstormsessie. Voor verder details rond tijdsindeling zie handleiding GPS-brainstormkit


Verloop

Voor een uitgebreide toelichting bij onderstaande stappen verwijzen wij naar de handleiding GPS-brainstormkit.


Stap 1: Bereid de generatie GPS brainsstormsessie voor

 1. Bepaal de centrale vraagstelling. Voor deze generatie GPS adviseren wij de volgende centrale vraag: “Hoe kunnen we op basis van een gedifferentieerd en generatiesensitief HR- en organisatiebeleid medewerkers duurzaam en optimaal inzetbaar houden?
 2. Bepaal de HR-thema’s. Voor deze generatie GPS adviseren wij een aan HR-thema’s. Er dienen 5 thema’s en 1 vrij veld te zijn. Dit vrij veld is een veld waar de deelnemers andere ideeën kunnen aanreiken buiten de 5 vastgelegde thema’s. Kies uit de 7 thema’s die wij beschrijven 5 thema’s.
 3. Bepaal de deelnemers. Wij raden hier aan om hiervoor eerst een Generatiescan te doen in de ganse organisatie. Op basis van deze kwantitatieve gegevens kan je gemixte generatiegroepen samenstellen. 

Stap 2: Doe de generatie GPS brainstormsessie:

 1. Voorbereiding: zie hierboven “voorbereiding” en “materiaal”
 2. Ronde 1: genereren van ideeën
 3. Ronde 2: selecteren van ideeën
 4. Ronde 3: uitwerken van ideeën

Stap 3: na de generatie GPS brainstormsessie: maak een verslag en kies definitief

 1. Al het materiaal (alle ideeën, lijst top-ideeën, projectfiches) uit de brainstormsessie worden verwerkt in een verslag, zie sjabloon rapport

Nabespreking

Op basis van het verslag en de 3 uitgewerkte projectfiches, kan er een vervolgsessie gepland worden. Tijdens deze vervolgsessie kunnen er 3 werkgroepen opgericht worden die elk een projectfiche concreet uitwerken en implementeren in de organisatie.

Meer weten

Over het project
Onze bril op generaties
Generatietheorieën
Goede praktijken: Flanders DC