Welke generaties in huis?

Welke generaties in huis?

15' à 30'
8-24 deelnemers
team
Generatie-indeling: kennismaking

Doel

Deelnemers maken kort kennis met generatie-indelingen en de generatietheorie van Becker.

Voor wie

Deze workshop kan in een team, organisatie of zelfs in groepen gegeven worden die elkaar niet kennen.

Materiaal

Print 4 tafelruiters met daarop de namen van de 4 generaties volgens Becker. Maak eventueel gebruik van de PowerPointpresentatie.

Tafelruiters

PPT - Welke generaties in huis

 

Voorbereiding

Indeling lokaal: caféopstelling met tafeltjes van 4 à 6 personen

Verloop

  • De begeleider geeft een korte toelichting bij de indeling van generaties volgens Becker
  • Laat de deelnemers plaats nemen aan de ‘generatietafel' waar ze zich het meest bij thuis voelen. Vertel eventueel aanvullend een aantal generatiekenmerken en/of herhaal de bijhorende leeftijdsjaren.
  • Herschik zo nodig de tafels of stoelen en reflecteer met de deelnemers over de verdeling van de groep over de verschillende generaties.

Nabespreking

Generatie X vormt de grootste generatiegroep binnen arbeidsorganisaties. Is dit ook in dit geval zo? Indien niet:

  • Welke generaties zijn in overgewicht?
  • Welke generaties ontbreken?
  • Wat zijn mogelijke oorzaken?
  • Wat zijn de consequenties hiervan