Appetizer voor grote groepen

Appetizer voor grote groepen

10'
onbeperkt aantal deelnemers
Generatie-indeling: generatiekenmerken jeugdjaren

Doel

In een grote groep kennismaken met verschillende culturele aspecten van de jeugdjaren.

Voor wie?

Geschikt voor alle soorten teams, organisaties en groepen uit verschillende generaties.

Materiaal

Een PowerPointpresentatie en voor iedere deelnemer een scoreformulier (zie onder)

Voorbereiding

Er is voor de deelnemers geen voorkennis vereist van generatiekenmerken. Begeleiders lezen best Generaties volgens Becker, Generaties en leeftijdsfasen en informatie over de formatieve jaren.

PPT - Appetizer voor grote groepen

PDF - Scoreformulier 


Timing

10 minuten

Verloop

  • De deelnemers hoeven op voorhand geen kennis te hebben over generaties.

    De deelnemers worden uitgenodigd om te scoren aan de hand van het PDF - Scoreformulier welke beelden uit de bijgeleverde presentatie tot hun jeugdperiode behoren.  

Nabespreking

De begeleider kan aansluitend informatie verschaffen over Generaties volgens Becker.

Meer weten?

Het project wise