Lesvoorbereiding

Lesvoorbereiding

Generatie Y verwerft basisinzichten omtrent het generatiedenken

Voor wie?

Studenten (tussen 18 en 24 jaar) met een beperkte werkervaring (als stagiair of als jobstudent). In oorsprong ontwikkeld voor de opleiding van professionele bachelor in Sociaal Werk en mits kleine aanpassing ook bruikbaar in andere opleidingen tot professionele bachelor

Materiaal

goed uitgerust klaslokaal, powerpointpresentatie, informatie uit verschillende delen van de website

Voorbereiding


Verloop

  1. IK. Het ontstaan van de persoonlijkheid van een individu en daarin beïnvloedende factoren
  2. Ik en mijn generatie. Kenmerkende beelden van de maatschappelijke context van generatie Y worden aangewend om een eerste bewustmaking te verkrijgen
  3. 4 generaties: Beeldenreeks wordt aangewend om verschillen en gelijkenissen tussen de verschillende generaties bespreekbaar te maken
  4. Generaties op werkvloer: er wordt een verband gemaakt tussen de generatiekenmerken en attitudes op de werkvloer

Nabespreking

Aanvullende taken mogelijk.