Intergenerationeel leidinggeven

Intergenerationeel leidinggeven

3 u.
min. 10 max. 16 deelnemers generatiegemengde groep
HR
Leidinggeven, generaties, generatiekenmerken

Doel

In deze workshop verdiepen generaties zich in hun specifieke kijk op en stijl van leidinggeven. Ideaaltypische kenmerken van de verschillende generaties worden benoemd. Stereotypen, misopvattingen en statements over leidinggeven worden benoemd en worden bediscussieerd op basis van eigen ervaringen.

Op het einde van de workshop worden concrete acties en stappen geformuleerd naar het creëren van intergenerationeel leidinggeven dat tegemoet komt aan de behoeften en noden van iedere generatie.

Voor wie?

 • HR – managers
 • Leidinggevenden, Lijnmanagement
 • Directie

Voorbereiding

 • Als begeleider van deze workshop is het noodzakelijk om informatie door te nemen over generaties, generatietheorieën en generatiemanagement. Deze informatie is terug te vinden op de website generatiebril.be
 • Aan alle deelnemers van deze workshop wordt een 2-tal weken vooraf gevraagd naar een eigen negatieve praktijkcasus als leidinggevende van een team. Met deze praktijkcasus wordt aan de slag gegaan in de workshop.
 • Lokaal klaarzetten: tafels in caféopstelling voor groepjes van 3 à 4 personen
 • Flipcharts of grote post-it's klaarleggen per tafel met aantal alcoholstiften

Materiaal

 • Voldoende ruim lokaal, met tafels in caféopstelling voor groepjes van 3 à 4 personen
 • Flipchart of grote post-it's per groep
 • Alcoholstiften
 • Projector en scherm
 • Computer of laptop
 • Powerpoint leidinggeven
 • Cases

PPT - Intergenerationeel leidinggeven

PDF - Cases


 Verloop

Stap 1: in grote groep – plenair – 15 min
Korte introductie en kennismaking met het thema “generaties op de werkvloer”. Deze introductie en informatie is terug te vinden in de powerpointpresentatie intergenerationeel leidinggeven.

Stap 2: in grote groep – plenair – 20 min

Als verdieping op het thema leidinggeven worden er volgende onderdelen voorzien:

 • Per generatie wordt ingezoomd op de ideaaltypische kenmerken. Er wordt bij elke generatie afgetoetst of dit herkenbaar is.
 • Ideaaltypen van leiders per generaties worden getoond.
 • Deze ideaaltypen worden kort besproken adhv volgende vragen: Is dit herkenbaar voor jullie? en Wat maakt het los bij jullie?
 • Rol van de leidinggevende grondig gewijzigd.
 • Toelichting bij dit alles zie powerpointpresentatie intergenerationeel leidinggeven

Stap 3: in homogene generatiegroepen (3 per groep) – Casussen 40 min

Elk subgroepje krijgt een 3 cases die ze samen bespreken op basis van volgende vragen:

 1. Wat is het probleem?
 2. Wat loopt er verkeerd?
 3. Wat kan er anders aangepakt worden als leidinggevende?
 4. Hoe zouden jullie het aanpakken als leidinggevende?

Stap 4: in grote groep – plenair - Terugkoppeling besprekingen casussen 20 min

 • Op basis van de uitwerking in subgroepjes worden de 3 cases plenair besproken.
 • Als workshopbegeleider zal je op dat moment ook vanuit jouw achtergrond met het generatieverhaal insteken geven van hoe ze in de praktijk als leidinggevende kunnen omgaan met dergelijke situaties en dit vanuit het oplossingsgericht denken/werken.

Stap 5: in heterogene generatiegroepen: (3 per groep) Praktijkcasus als leidinggevende van een team – 40 min:
Verdeel de deelnemers in heterogene groepen. Vertrekkende vanuit hun eigen negatieve praktijkcasus als leidinggevende van een team beantwoorden ze op basis van alle voorgaande inzichten volgende vragen:

 1. Wat is het probleem?
 2. Waarom is het een probleem?
 3. Wat zijn de verschillen tussen de generaties?
 4. Wat is de kracht van elke generatie?
 5. Hoe het anders kan aangepakt worden?

Stap 6: uitwerken actieplan heterogene generatiegroepen – 30 min
Verdeel de deelnemers in heterogene groepen; de groep beantwoordt volgende vragen, de antwoorden komen op flip-over /grote post-it:

 1. Hoe kunnen we generatieverschillen leren waarderen en optimaal benutten tijdens het leidinggeven?
 2. Welke concrete acties kunnen we ondernemen om een leiderschap(sstijl) te creëren die rekening houdt met de verschillende generaties? Werk 3 SMART-acties uit die jullie gaan opnemen in jullie organisatie (Op wat gaan we letten? Waarom deze prioriteit? Hoe gaan we dit doen?)

Nabespreking – 10’

Er kunnen een aantal vragen gesteld worden:

 • Welke inzichten heeft deze workshop opgeleverd ten aanzien van leidinggeven en generatieverschillen?
 • Wat zijn mogelijkheden om meer vanuit de krachten van de verschillende generaties leiding te geven?
 • Wat neem je mee naar eigen dagdagelijkse praktijk als leidinggevende?
 • ….