Generatie- kwadranten

Generatie- kwadranten

1,5 u.
min. 8 max 24 deelnemers
team
Generatie-indeling: generatiekenmerken, kernkwadranten

Doel

 • Inzicht verwerven in de kwaliteiten van de eigen generatie en hoe die zich verhouden ten opzichte van de kwaliteiten van andere generaties.
 • Verdiepend uitwerken van analyses rond krachten en mogelijke bronnen tot conflicten.
 • Als inspiratie voor deze module geldt de theorie van kernkwaliteiten van Ofman. In een groep spreekt Ofman over cultuurkwadranten die hij beschrijft als de ongeschreven regels die aangeven welk gedrag er van iemand verwacht wordt en welk gedrag aangemoedigd en beloond wordt.
 • Generaties (h)erkennen niet steeds hun eigen kwaliteiten, ze zijn zelfs eerder gericht op eigen valkuilen en tekortkomingen. Tegelijkertijd slagen generaties er soms beter in te beschrijven wat de sterkte van andere generaties zijn. Zie hiervoor workshop Generaties aan het werk.
 • In die zin vertoont een generatie dezelfde problematiek als dat van een individu waarbij een talent of kwaliteit vooral iets is dat zelf niet zo bijzonder vindt.

Voor wie?

Geschikt voor alle soorten teams, organisaties en groepen uit verschillende generaties, ook wanneer deelnemers elkaar niet kennen. De begeleiding dient te gebeuren door iemand die ervaring heeft in het werken met kernkwadranten, dubbelkwadranten en cultuurkwadranten van Daniel Ofman. Het boek “Hé, ik daar” van Ofman biedt voldoende achtergrond om hiermee aan de slag te gaan.

Materiaal

invulblad generatiekwadranten

Powerpoint generatiekwadranten

Voorbereiding

 • Wanneer voorafgegaan door de workshop Generaties aan het werk kan men de ingevulde spelborden (liefst gefixeerd met tape)  gebruiken in deze workshop
 • Een 20 tal bladen met lege generatiekwadranten

Verloop

STAP 1

 • De generaties worden verdeeld over enkele groepen (minimaal 2 personen, maximaal 6 personen per groep).
 • Geef een toelichting over kernkwadranten en dubbelkwadranten en vul samen met de deelnemers een voorbeeld in.
 • Bouw verder op workshop Generaties aan het werk (of gebruik het alternatief met de verdiepende vragen).
 • De groene eigenschappen van ‘Generaties aan het werk’ bevatten zeker kwaliteiten, de rode eigenschappen bevatten waarschijnlijk allergieën.
 • Hang de spelborden uit Generaties aan het werk zichtbaar voor alle deelnemers.
 • Geef lege bladen met generatiekwadranten. Ieder groepje probeert voor elk van de 4 generaties één blad in te vullen.
 • Schrijf bovenaan de naam van de generatie en zet bij kernkwaliteit iets wat bij die generatie als sterkte (het groene uit Generaties aan het werk) wordt gezien. De rest van de kwadranten wordt niet ingevuld.
 • Er is ook de mogelijkheid om te vertrekken vanuit een mogelijke allergie (het rode uit Generaties aan het werk) voor een bepaalde generatie, ook hier blijft de rest blanco.

Alternatief met verdiepende vragen

 • Om kwaliteiten te detecteren:
 1. Waar is een bepaalde generatie fier op (als je nu eens niet bescheiden bent?)
 2. Wat bewonderen anderen in een bepaalde generatie?
 3. Wat vind je dat een bepaalde generatie goed kan?
 4. Welke kernkwaliteiten zie je bij de andere generaties die nuttig/waardevol zijn voor de organisatie of het werk die zeker moeten behouden worden?
 5. Welke uitdagingen staan er ons te wachten als generatie? Missen we daarvoor bepaalde kwaliteiten? Zijn er kwaliteiten die niet benut worden? Welke kwaliteiten hebben we wel al binnen de aanwezige generaties om aan die uitdagingen te voldoen?
 • Vragen en hulpmiddelen bij het vinden van uitdaging en allergie
 1. Wat bewondert mijn generatie in de andere generaties
 2. Wat mis ik in mijn generatie?
 3. Wat kan ik minder/niet uitstaan bij andere generaties?
 4. Wat is het tegenovergestelde van de kernkwaliteit van jouw generatie?
 5. Wat stoort jou in het gedrag van de andere generaties?

STAP 2

 • Verzamel de invulbladen per generatie en vorm generatiegroepen: elke groep bevat enkel leden van de eigen generatie.
 • Geef elke generatiegroep de deels ingevulde generatiekwadranten van hun generatie.
 • Per generatie wordt het schema verder aangevuld zodat alle generatiekwadranten zijn ingevuld.

STAP 3

 • Breng opnieuw alles samen door alle generatiekwadranten op 1 grote tafel of de vloer te leggen.
 • Kijk of er dubbelkwadranten mogelijk zijn en positioneer die ten opzichte van elkaar;
 • Vraag naar de betekenis ervan in het huidige werken. Zijn er bijvoorbeeld concrete situaties die dat kunnen aantonen?
 • Gebruik eventueel een rollenspel om te illustreren wanneer de valkuilen van de ene generatie de uitdagingen van de andere generatie zijn. Dit kan door de deelnemers voorbeelden van zulke situaties te vragen en hen uit te nodigen om het te demonstreren.

Nabespreking


Wat zegt dit over toekomstige samenwerking van generaties in deze bepaalde organisatie of in specifieke teams?
Bevraag eventueel hoe het team in een huidig of toekomstig project deze informatie verder kan gebruiken.

Meer weten?

Generaties volgens Becker
Generatiebril en gender
Leeftijdsbewustpersoneelsbeleid en generaties
Over individuele brillen en generatiebrillen
Het project WISE