Energie en samenwerking in teams

Energie en samenwerking in teams

1,5 u.
min. 8 max 24 deelnemers
team
Samenwerking, energie, generatiekenmerken, kernkwadranten

Doel

De centrale vraag die in deze module gesteld wordt, is hoe generaties kunnen samenwerken vanuit hun sterktes. Er wordt gebruik gemaakt van 4 meetpunten voor het beoordelen van de kwaliteit van de samenwerking in het team: de focus, de verbondenheid, de route en drive.

Voor wie?

Deze workshop is geschikt voor alle soorten teams, organisaties en groepen uit verschillende generaties. Deze workshop kan makkelijk door de lijnmanager/leidinggevende of coach begeleid worden. Deze workshop wordt best voorafgegaan door Welke generaties in huis? of Generaties aan het werk.

Materiaal

 • Een lokaal in caféopstelling met tafeltjes van 4 à 6 personen. De generaties worden gemengd
 • Viltstiften.
 • 4 flappen of grote bladen

Voorbereiding

Er is voor de deelnemers geen voorkennis vereist van generatiekenmerken. Begeleiders lezen best Generaties volgens Becker, Generaties en leeftijdsfasen volgens Bontekoning, Leren door de bril van andere generaties kijken, Generatiebril en gender, Leeftijdsbewustpersoneelsbeleid en generaties en Over individuele brillen en generatiebrillen


Verloop

STAP 1
Probeer te vertrekken vanuit een concrete situatie of gebeurtenis die belangrijk is (was) voor het team. Bevraag de groep een voorbeeld van goede samenwerking of vertrek vanuit een voorbeeld met spanningen tussen generaties. Nodig hen uit om gedetailleerd te vertellen over interacties tussen mensen. Een andere mogelijkheid is te vertrekken vanuit een belangrijk project of opdracht waarmee de organisatie of afdeling op deze moment mee aan de slag gaat.
Een alternatief is een speelse opdracht over teamsamenwerking, maar dit is niet steeds wenselijk, afhankelijk van de sfeer en dynamiek binnen de groep. Hieronder volgt een voorbeeld van een speelse opdracht van Blauw & Bakker:

 • Alle deelnemers staan uit elkaar, dus op ruime afstand van elkaar
 • De opdracht luidt als volgt: Eerst doet iedereen een blinddoek om. Na de instructie mogen jullie niet meer praten. De opdracht luidt als volgt:
 • Ga op volgorde van schoenmaat staan in een rij achter elkaar.
 • Wat gebeurde er? (dit is vragen naar feitelijk gedrag) Wat deed het met je? Wat neem je, nemen jullie hieruit mee?

STAP 2
“Er gaat heel veel energie verloren aan groepsprocessen die we niet goed begrijpen. Het teamkompas is een snelscan voor het beoordelen van de kwaliteit van samenwerken. Teamleden krijgen daardoor direct inzicht in waar de samenwerking beter kan”, schrijft van Ass.

Bij de beoordeling van teamsamenwerking is het nodig om te kijken hoe de groep omgaat met de taak en met elkaar. Dit leidt tot 4 meetpunten voor het beoordelen van de kwaliteit van de samenwerking in het team.
Een aantal vooronderstellingen over hoe generaties samenwerken worden hierbij bevraagd:

 • Generatie X zet vooral in op verbondenheid in een team?
 • Generatie Y en de protestgeneraties voelen zich op één of andere wijze met elkaar verbonden?
 • De focus wordt meestal bepaald door de generaties waarvan de meesten in de leidinggevende functies zitten (generatie X?)
 • Drive is zeer belangrijk bij de jongste generatie Y?
 • Zowel de pragmatische generatie en generatie Y zetten meer in op de “route” dan op de “verbondenheid”?
 • Generatie X heeft de neiging om de focus te bewaren?
 • De Babyboomgeneratie trekt zich kritisch terug en draagt weinig bij tot besluitvorming waardoor ze drive missen?

STAP 3: een groepsgesprek over:

 1. Welke generatie in het team bepaalt de doelen en in hoeverre is dit iets waar het hele team kan achterstaan (focus).
 2. Wat is de beste route om dat te bereiken. Welke zijn de beste procedures en processen om dat te bereiken. Welke verschillende routes zijn hierbij noodzakelijk met de eigenheid en krachten van alle generaties aan de slag te gaan?
 3. Kan ieder generatie voldoende tot zijn recht komen, rekening houdend met zijn wensen, behoeften en talenten. Wordt er ingezet op sterktes? (drive)
 4. Voelt iedere generatie zich thuis in de organisatie of team, helpt men elkaar en vult men elkaar aan? Men kan zich hiervoor eventueel baseren op de informatie uit voorgaande modules. (verbondenheid)
 5. De bedoeling is om in een groepsdiscussie te analyseren op welke assen verschillen tussen generaties zich aftekenen.

Nabespreking

Daarna vraag men om te gaan zitten per generatiegroep. De groepen krijgen volgende vragen die men beantwoordt met betrekking tot de 4 elementen van het teamkompas:

 • Welke bijdragen heeft de organisatie nodig van elke generatie?
 • Waar krijgt je generatie energie van in je werk?
 • Waar wil je generatie de komende jaren verder in ontwikkelen?

Op deze vragen laat men telkens één generatie hun antwoorden tonen, de andere generaties mogen dit kritisch bevragen.
Ter afronding geeft de begeleider de voornaamste conclusies. Als alles goed gaat, is er voor iedere generatie minstens één vraag ter attentie van een andere generatie, is er één ding waar ze energie van krijgen en zijn er zaken waarin ze verder willen ontwikkelen. Deze bevinden link je opnieuw naar de praktijk, conflict of project dat in het begin van de workshop werd gebruikt.

Meer weten?

Generaties volgens Becker
Generatiebril en gender
Leeftijdsbewustpersoneelsbeleid en generaties
Over individuele brillen en generatiebrillen
Het project WISE

Bronnen

Blauw, P., & Bakker, H. (2011). 101 Werkvormen Retrieved from www.101werkvormen.nl
van Ass, S. (2011). Het coachingsmethoden boek. Amsterdam: Boom Nelissen.